Пчелите не можат да ги вкусат смртоносните нивоа на пестициди

Новото истражување на Универзитетот Оксфорд покажува дека пчелите не можат да ги вкусат пестицидите присутни во нектарот, дури и во смртоносни концентрации.

Ова значи дека бумбарите не можат да го избегнат контаминираниот нектар, што ги става во голем ризик од изложеност на пестициди, кои претставуваат закана за опрашување на растенијата.

Пчелите се важни опрашувачи на земјоделските култури, но тоа може да ги изложи на пестициди бидејќи собираат нектар и полен – од кои некои се многу токсични за пчелите, пишува Phys.org.

Пчелите се познати по нивната развиена способност да прават разлика помеѓу шеќерните соединенија. Одредени токсични соединенија, како што е кининот, имаат „горчлив“ вкус за пчелите, па истражувачите се обиделе да откријат дали ова чувство за вкус може да им помогне да ги избегнат пестицидите.

Истражувачите користеа два методи за да тестираат дали бумбарите (Bombus terrestris) можат да вкусат неоникотиноидни и сулфоксимин честички во нектарот и дали би избегнале конзумирање на пестицидот во многу широк опсег на концентрации.

Тие користеле електрофизиологија за да ги забележат одговорите на невроните во рецепторите за вкус кај бумбарите. Ова им овозможило да следат колку често невроните „пукаат“ и затоа јачината на реакцијата на вкусот. Истражувачите, исто така, го тестирале однесувањето на бумбарите во исхраната со тоа што им давале или шеќерни раствори или шеќерни раствори со пестициди.

Резултатите покажаа дека одговорите на невроните биле исти во двата случаи. Тоа значи дека бумбарите немаат орални механизми за откривање и избегнување на вообичаените пестициди во нектарот.

Во однос на однесувањето на хранењето, пчелите консумирале иста количина без разлика дали растворот содржи пестициди, дури и кога пестицидите биле присутни во такви концентрации што пчелите сериозно се разболеле.

Овие наоди се значајни бидејќи покажуваат дека бумбарите не можат да ја избегнат изложеноста на пестициди користејќи го нивното сетило за вкус.

Водечкиот автор на студијата, д-р Рејчел Паркинсон од Одделот за биологија, вели: „Бидејќи бумбарите не можат да ги вкусат пестицидите и да искусат непосредни негативни последици од конзумирањето, тие веројатно нема да можат да избегнат конзумирање на нектар отруен со пестициди на полето“.

Овие наоди би можеле да помогнат да се најде нетоксично соединение кое нема добар вкус за пчелите и може да се користи како „пречка“ за пчелите од култури третирани со пестициди кои не бараат опрашување.

Иако пчелите не конзумирале помалку од растворот за пестициди, авторите покажале избегнување на „горчливиот“ вкус во случајот на кининот. Кининот во високи концентрации во шеќерниот раствор ги одврати пчелите. Во случај на ниски концентрации, пчелите консумирале помалку шеќерен раствор, иако времето поминато во контакт со растворот било исто.