Медиумски формат во кој разговараме за актуелни новости и збиднувања.  Дискутираме со инспиративни луѓе и развиваме  мотивирачки животни приказни. 

Говорните мани кај децата во растечка тенденција

Поткаст со Марија Настева – Џекова – магистер по клиничка логопедија

Play Video