Медиумски формат во кој разговараме за актуелни новости и збиднувања.  Дискутираме со инспиративни луѓе и развиваме  мотивирачки животни приказни. 

„Човеците треба да се погласни
не да се однесуват като бар кодове“

Play Video