Медиумски формат во кој разговараме за актуелни новости и збиднувања.  Дискутираме со инспиративни луѓе и развиваме  мотивирачки животни приказни. 

Васко Пиличев и неговите ученици

Поткаст со Васко Пиличев и неговите ученици

Play Video