Медиумски формат во кој разговараме за актуелни новости и збиднувања.  Дискутираме со инспиративни луѓе и развиваме  мотивирачки животни приказни. 

Пица мајстор - предизвик
или секојдневие

Поткаст со Бранко Глигоров

Play Video