Медиумски формат во кој разговараме за актуелни новости и збиднувања.  Дискутираме со инспиративни луѓе и развиваме  мотивирачки животни приказни. 

Кариера во дигиталниот свет

Поткаст со Милан Савов и Бранко Илишев

Play Video