Медиумски формат во кој разговараме за актуелни новости и збиднувања.  Дискутираме со инспиративни луѓе и развиваме  мотивирачки животни приказни. 

Можеш да бидеш успешен на повеќе полиња истовремено

Поткаст со Љиља Ковачевиќ

Play Video