Поткаст со Горан Митров С03-Е04 – Бренд менаџер на Елена Лука – Која е „цената“ на модата


Facebook-f


Twitter


Youtube


Instagram

Медиумски формат во кој разговараме за актуелни новости и збиднувања.  Дискутираме со инспиративни луѓе и развиваме  мотивирачки животни приказни. 

Која е „цената“ на модата

Поткаст со Горан Митров – Бренд менаџер на Елена Лука

https://www.youtube.com/watch?v=pz-w6C3eV2Q&t=1391s
Поткаст со Горан Митров С03-Е04 – Бренд менаџер на Елена Лука – Која е „цената“ на модата

Поткаст со Горан Митров С03-Е04 – Бренд менаџер на Елена Лука – Која е „цената“ на модата

Поткаст со Димитар Арапов од Л.Д. „Беласица“ и Киро Ѓоргиев од Л.Д „Фазан“ С03-03- Ловџиството – Скапо хоби или машка пасија

Поткаст со Димитар Арапов од Л.Д. „Беласица“ и Киро Ѓоргиев од Л.Д „Фазан“ С03-03- Ловџиството – Скапо хоби или машка пасија

Поткаст со Павлинка Димитриева (адвокат) С03-Е02 – Разводите сè уште табу тема кај нас

Поткаст со Павлинка Димитриева (адвокат) С03-Е02 – Разводите сè уште табу тема кај нас

Поткаст со Венко Филипче – Неврохирург

Поткаст со Венко Филипче – Неврохирург

Поткаст со Иван Кукиќ и Зоран Трендов – музичари

Поткаст со Иван Кукиќ и Зоран Трендов – музичари

Поткаст со Борче Цветков – директор на КПУ Затвор – Струмица

Поткаст со Борче Цветков – директор на КПУ Затвор – Струмица

Поткаст со Александра Терзиски – фудбалерка и Љиља Ковачевиќ – одбојкарка

Поткаст со Александра Терзиски – фудбалерка и Љиља Ковачевиќ – одбојкарка

Поткаст со Дејан Малзарков – ДИВЕРЗИЈА

Поткаст со Дејан Малзарков – ДИВЕРЗИЈА

Поткаст со Елена Китанова, доктор и Магдалена Милушева, медицинска сестра

Поткаст со Елена Китанова, доктор и Магдалена Милушева, медицинска сестра

Поткаст со Кирил Иванов – професионален готвач

Поткаст со Кирил Иванов – професионален готвач

Кај нас

 • Што е ново
 • Својкаст
 • Муабети
 • Влог
 • За нас

Кои сме ние

 • Дигитална платформа
 • Мултимедијални содржини
 • Инспиративни приказни
 • Будиме идеи

Следете не!

BidSvoj 2023 © Сите права задржани

Поткаст со Димитар Арапов од Л.Д. „Беласица“ и Киро Ѓоргиев од Л.Д „Фазан“ С03-03- Ловџиството – Скапо хоби или машка пасија


Facebook-f


Twitter


Youtube


Instagram

Медиумски формат во кој разговараме за актуелни новости и збиднувања.  Дискутираме со инспиративни луѓе и развиваме  мотивирачки животни приказни. 

Ловџиството – Скапо хоби или машка пасија

Поткаст со Димитар Арапов од Л.Д. „Беласица“ и Киро Ѓоргиев од Л.Д „Фазан“

https://www.youtube.com/watch?v=j2i2b_owZiA&t=899s
Поткаст со Горан Митров С03-Е04 – Бренд менаџер на Елена Лука – Која е „цената“ на модата

Поткаст со Горан Митров С03-Е04 – Бренд менаџер на Елена Лука – Која е „цената“ на модата

Поткаст со Димитар Арапов од Л.Д. „Беласица“ и Киро Ѓоргиев од Л.Д „Фазан“ С03-03- Ловџиството – Скапо хоби или машка пасија

Поткаст со Димитар Арапов од Л.Д. „Беласица“ и Киро Ѓоргиев од Л.Д „Фазан“ С03-03- Ловџиството – Скапо хоби или машка пасија

Поткаст со Павлинка Димитриева (адвокат) С03-Е02 – Разводите сè уште табу тема кај нас

Поткаст со Павлинка Димитриева (адвокат) С03-Е02 – Разводите сè уште табу тема кај нас

Поткаст со Венко Филипче – Неврохирург

Поткаст со Венко Филипче – Неврохирург

Поткаст со Иван Кукиќ и Зоран Трендов – музичари

Поткаст со Иван Кукиќ и Зоран Трендов – музичари

Поткаст со Борче Цветков – директор на КПУ Затвор – Струмица

Поткаст со Борче Цветков – директор на КПУ Затвор – Струмица

Поткаст со Александра Терзиски – фудбалерка и Љиља Ковачевиќ – одбојкарка

Поткаст со Александра Терзиски – фудбалерка и Љиља Ковачевиќ – одбојкарка

Поткаст со Дејан Малзарков – ДИВЕРЗИЈА

Поткаст со Дејан Малзарков – ДИВЕРЗИЈА

Поткаст со Елена Китанова, доктор и Магдалена Милушева, медицинска сестра

Поткаст со Елена Китанова, доктор и Магдалена Милушева, медицинска сестра

Поткаст со Кирил Иванов – професионален готвач

Поткаст со Кирил Иванов – професионален готвач

Кај нас

 • Што е ново
 • Својкаст
 • Муабети
 • Влог
 • За нас

Кои сме ние

 • Дигитална платформа
 • Мултимедијални содржини
 • Инспиративни приказни
 • Будиме идеи

Следете не!

BidSvoj 2023 © Сите права задржани

Поткаст со Павлинка Димитриева (адвокат) С03-Е02 – Разводите сè уште табу тема кај нас


Facebook-f


Twitter


Youtube


Instagram

Медиумски формат во кој разговараме за актуелни новости и збиднувања.  Дискутираме со инспиративни луѓе и развиваме  мотивирачки животни приказни. 

Разводите сè уште табу тема кај нас

Поткаст со Павлинка Димитриева (адвокат)

https://www.youtube.com/watch?v=uOWufbmcEbo&t=1s
Поткаст со Горан Митров С03-Е04 – Бренд менаџер на Елена Лука – Која е „цената“ на модата

Поткаст со Горан Митров С03-Е04 – Бренд менаџер на Елена Лука – Која е „цената“ на модата

Поткаст со Димитар Арапов од Л.Д. „Беласица“ и Киро Ѓоргиев од Л.Д „Фазан“ С03-03- Ловџиството – Скапо хоби или машка пасија

Поткаст со Димитар Арапов од Л.Д. „Беласица“ и Киро Ѓоргиев од Л.Д „Фазан“ С03-03- Ловџиството – Скапо хоби или машка пасија

Поткаст со Павлинка Димитриева (адвокат) С03-Е02 – Разводите сè уште табу тема кај нас

Поткаст со Павлинка Димитриева (адвокат) С03-Е02 – Разводите сè уште табу тема кај нас

Поткаст со Венко Филипче – Неврохирург

Поткаст со Венко Филипче – Неврохирург

Поткаст со Иван Кукиќ и Зоран Трендов – музичари

Поткаст со Иван Кукиќ и Зоран Трендов – музичари

Поткаст со Борче Цветков – директор на КПУ Затвор – Струмица

Поткаст со Борче Цветков – директор на КПУ Затвор – Струмица

Поткаст со Александра Терзиски – фудбалерка и Љиља Ковачевиќ – одбојкарка

Поткаст со Александра Терзиски – фудбалерка и Љиља Ковачевиќ – одбојкарка

Поткаст со Дејан Малзарков – ДИВЕРЗИЈА

Поткаст со Дејан Малзарков – ДИВЕРЗИЈА

Поткаст со Елена Китанова, доктор и Магдалена Милушева, медицинска сестра

Поткаст со Елена Китанова, доктор и Магдалена Милушева, медицинска сестра

Поткаст со Кирил Иванов – професионален готвач

Поткаст со Кирил Иванов – професионален готвач

Кај нас

 • Што е ново
 • Својкаст
 • Муабети
 • Влог
 • За нас

Кои сме ние

 • Дигитална платформа
 • Мултимедијални содржини
 • Инспиративни приказни
 • Будиме идеи

Следете не!

BidSvoj 2023 © Сите права задржани

Поткаст со Венко Филипче – Неврохирург


Facebook-f


Twitter


Youtube


Instagram

Медиумски формат во кој разговараме за актуелни новости и збиднувања.  Дискутираме со инспиративни луѓе и развиваме  мотивирачки животни приказни. 

Што значи да се изведе „awake brain surgery“ ?

Поткаст со Венко Филипче – Неврохирург

https://www.youtube.com/watch?v=htAp3_L6Ymc
Поткаст со Венко Филипче – Неврохирург

Поткаст со Венко Филипче – Неврохирург

Поткаст со Иван Кукиќ и Зоран Трендов – музичари

Поткаст со Иван Кукиќ и Зоран Трендов – музичари

Поткаст со Борче Цветков – директор на КПУ Затвор – Струмица

Поткаст со Борче Цветков – директор на КПУ Затвор – Струмица

Поткаст со Александра Терзиски – фудбалерка и Љиља Ковачевиќ – одбојкарка

Поткаст со Александра Терзиски – фудбалерка и Љиља Ковачевиќ – одбојкарка

Поткаст со Дејан Малзарков – ДИВЕРЗИЈА

Поткаст со Дејан Малзарков – ДИВЕРЗИЈА

Поткаст со Елена Китанова, доктор и Магдалена Милушева, медицинска сестра

Поткаст со Елена Китанова, доктор и Магдалена Милушева, медицинска сестра

Поткаст со Кирил Иванов – професионален готвач

Поткаст со Кирил Иванов – професионален готвач

Поткаст со Нели Манчева – јога инструктор

Поткаст со Нели Манчева – јога инструктор

Поткаст со Весна Илова Ташева – Неурофидбек  терапевт

Поткаст со Весна Илова Ташева – Неурофидбек терапевт

Поткаст со Александар Илиев – поранешно воено лице

Поткаст со Александар Илиев – поранешно воено лице

Кај нас

 • Што е ново
 • Својкаст
 • Муабети
 • Влог
 • За нас

Кои сме ние

 • Дигитална платформа
 • Мултимедијални содржини
 • Инспиративни приказни
 • Будиме идеи

Следете не!

BidSvoj 2023 © Сите права задржани

Поткаст со Иван Кукиќ и Зоран Трендов – музичари


Facebook-f


Twitter


Youtube


Instagram

Медиумски формат во кој разговараме за актуелни новости и збиднувања.  Дискутираме со инспиративни луѓе и развиваме  мотивирачки животни приказни. 

Музиката како важен двигател во сечиј живот

Поткаст со Иван Кукиќ и Зоран Трендов – музичари

https://www.youtube.com/watch?v=yNvUJpueMnM
Поткаст со Иван Кукиќ и Зоран Трендов – музичари

Поткаст со Иван Кукиќ и Зоран Трендов – музичари

Поткаст со Борче Цветков – директор на КПУ Затвор – Струмица

Поткаст со Борче Цветков – директор на КПУ Затвор – Струмица

Поткаст со Александра Терзиски – фудбалерка и Љиља Ковачевиќ – одбојкарка

Поткаст со Александра Терзиски – фудбалерка и Љиља Ковачевиќ – одбојкарка

Поткаст со Дејан Малзарков – ДИВЕРЗИЈА

Поткаст со Дејан Малзарков – ДИВЕРЗИЈА

Поткаст со Елена Китанова, доктор и Магдалена Милушева, медицинска сестра

Поткаст со Елена Китанова, доктор и Магдалена Милушева, медицинска сестра

Поткаст со Кирил Иванов – професионален готвач

Поткаст со Кирил Иванов – професионален готвач

Поткаст со Нели Манчева – јога инструктор

Поткаст со Нели Манчева – јога инструктор

Поткаст со Весна Илова Ташева – Неурофидбек  терапевт

Поткаст со Весна Илова Ташева – Неурофидбек терапевт

Поткаст со Александар Илиев – поранешно воено лице

Поткаст со Александар Илиев – поранешно воено лице

Поткаст со Никола Маџунков – гинеколог

Поткаст со Никола Маџунков – гинеколог

Кај нас

 • Што е ново
 • Својкаст
 • Муабети
 • Влог
 • За нас

Кои сме ние

 • Дигитална платформа
 • Мултимедијални содржини
 • Инспиративни приказни
 • Будиме идеи

Следете не!

BidSvoj 2023 © Сите права задржани

Поткаст со Борче Цветков – директор на КПУ Затвор – Струмица


Facebook-f


Twitter


Youtube


Instagram

Медиумски формат во кој разговараме за актуелни новости и збиднувања.  Дискутираме со инспиративни луѓе и развиваме  мотивирачки животни приказни. 

Како е да се биде прв човек на институција Затвор Струмица?

Поткаст со Борче Цветков – директор на КПУ Затвор – Струмица

https://www.youtube.com/watch?v=kxbSK6nThp4&t=1175s
Поткаст со Борче Цветков – директор на КПУ Затвор – Струмица

Поткаст со Борче Цветков – директор на КПУ Затвор – Струмица

Поткаст со Александра Терзиски – фудбалерка и Љиља Ковачевиќ – одбојкарка

Поткаст со Александра Терзиски – фудбалерка и Љиља Ковачевиќ – одбојкарка

Поткаст со Дејан Малзарков – ДИВЕРЗИЈА

Поткаст со Дејан Малзарков – ДИВЕРЗИЈА

Поткаст со Елена Китанова, доктор и Магдалена Милушева, медицинска сестра

Поткаст со Елена Китанова, доктор и Магдалена Милушева, медицинска сестра

Поткаст со Кирил Иванов – професионален готвач

Поткаст со Кирил Иванов – професионален готвач

Поткаст со Нели Манчева – јога инструктор

Поткаст со Нели Манчева – јога инструктор

Поткаст со Весна Илова Ташева – Неурофидбек  терапевт

Поткаст со Весна Илова Ташева – Неурофидбек терапевт

Поткаст со Александар Илиев – поранешно воено лице

Поткаст со Александар Илиев – поранешно воено лице

Поткаст со Никола Маџунков – гинеколог

Поткаст со Никола Маџунков – гинеколог

Поткаст со Марио Врдолаљ и Марко Алчевски – членови на Брера

Поткаст со Марио Врдолаљ и Марко Алчевски – членови на Брера

Кај нас

 • Што е ново
 • Својкаст
 • Муабети
 • Влог
 • За нас

Кои сме ние

 • Дигитална платформа
 • Мултимедијални содржини
 • Инспиративни приказни
 • Будиме идеи

Следете не!

BidSvoj 2023 © Сите права задржани

Поткаст со Александра Терзиски – фудбалерка и Љиља Ковачевиќ – одбојкарка


Facebook-f


Twitter


Youtube


Instagram

Медиумски формат во кој разговараме за актуелни новости и збиднувања.  Дискутираме со инспиративни луѓе и развиваме  мотивирачки животни приказни. 

Жени кои ги пречекоруваат
спортските предизвици

Поткаст со Александра Терзиски – фудбалерка ЖФК „Тиверија“ и Љиља Ковачевиќ – одбојкарка „Наковски волеј“

https://www.youtube.com/watch?v=dweBGqZcj0Y
Поткаст со Александра Терзиски – фудбалерка и Љиља Ковачевиќ – одбојкарка

Поткаст со Александра Терзиски – фудбалерка и Љиља Ковачевиќ – одбојкарка

Поткаст со Дејан Малзарков – ДИВЕРЗИЈА

Поткаст со Дејан Малзарков – ДИВЕРЗИЈА

Поткаст со Елена Китанова, доктор и Магдалена Милушева, медицинска сестра

Поткаст со Елена Китанова, доктор и Магдалена Милушева, медицинска сестра

Поткаст со Кирил Иванов – професионален готвач

Поткаст со Кирил Иванов – професионален готвач

Поткаст со Нели Манчева – јога инструктор

Поткаст со Нели Манчева – јога инструктор

Поткаст со Весна Илова Ташева – Неурофидбек  терапевт

Поткаст со Весна Илова Ташева – Неурофидбек терапевт

Поткаст со Александар Илиев – поранешно воено лице

Поткаст со Александар Илиев – поранешно воено лице

Поткаст со Никола Маџунков – гинеколог

Поткаст со Никола Маџунков – гинеколог

Поткаст со Марио Врдолаљ и Марко Алчевски – членови на Брера

Поткаст со Марио Врдолаљ и Марко Алчевски – членови на Брера

Поткаст со Димитар Џорлев – македонскиот гениј по природни науки

Поткаст со Димитар Џорлев – македонскиот гениј по природни науки

Кај нас

 • Што е ново
 • Својкаст
 • Муабети
 • Влог
 • За нас

Кои сме ние

 • Дигитална платформа
 • Мултимедијални содржини
 • Инспиративни приказни
 • Будиме идеи

Следете не!

BidSvoj 2023 © Сите права задржани