Дигитализирано културното и историското наследство на Аруба

Интернет архивата, организација посветена на дигитализација и зачувување на онлајн содржините, неодамна го заврши својот најамбициозен проект досега – дигитализација на културното и историското наследство на Аруба. Овој потфат, познат како колекција на Аруба, вклучува дигитализирани верзии на Националната библиотека на Аруба, Националниот архив, Археолошкиот музеј и Универзитетот во Аруба, вклучувајќи над 101.000 предмети, вклучувајќи 40.000 документи, 60.000 слики и седум 3D објекти.

Иницијативата за ваков проект дојде од Стејси Аргондико, која го спои својот професионален ангажман во областа на дигиталното архивирање со лична врска со Аруба.

Загрижен за судбината на физичките архиви на островот во случај на природни катастрофи, Аргондико ја предложи идејата за дигитализирање на историските и културните богатства на островот. Во соработка со Питер Шолинг, експерт од Националната библиотека на Аруба, и со поддршка на Интернет архивата, започна обемен процес на дигитализација кој траеше неколку години.

И покрај ограничените ресурси на Аруба, успешната соработка со Интернет архивата овозможи користење на постоечка опрема за скенирање и софтвер за управување со собирање, вклучително и алгоритми за препознавање на ракописи, правејќи ги старите документи достапни во дигитална форма.

Проектот Aruba Collection не само што претставува значаен чекор во зачувувањето на културните и историските богатства на една земја, туку го поставува и прашањето за одржливоста и иднината на дигиталните архиви. Во време кога Интернет архивата се соочува со правни предизвици, успехот на овој проект дополнително ја истакнува важноста и потребата за зачувување на дигиталното наследство на глобално ниво.

Овој проект не само што ја илустрира важноста од зачувување на историјата и културата во дигитален формат, туку го покажува и патот за другите мали држави и островските земји кои може да се соочат со слични предизвици во зачувувањето на нивното наследство.