Вегетацијата го заменува топењето на мразот на Гренланд

Вкупната површина на изгубениот мраз е еднаква на големината на Албанија и претставува околу 1,6% од вкупната ледена и глечерска покривка на Гренланд. Онаму каде што некогаш имаше мраз и снег, сега има голи карпи, мочуришта и грмушки.

Научниците од Универзитетот во Лидс, кои ги следат промените низ Гренланд од 1980-тите, велат дека повисоките температури на воздухот предизвикуваат повлекување на мразот, што влијае на температурата на почвата, емисиите на стакленички гасови и стабилноста на теренот, пишува Phys.org.

Вечниот мраз – трајно замрзнатиот слој под површината на Земјата – е „деградирачки“ поради затоплувањето и во некои области може да има влијание врз инфраструктурата, зградите и заедниците што постојат над него.

Влијанието на глобалното затоплување

Гренланд е дел од арктичкиот регион. Тој е најголемиот остров во светот, со површина од 2,1 милиони квадратни километри. Поголемиот дел од земјата е покриена со мраз и глечери, а има речиси 57.000 жители.

Од 1970-тите, тој регион се затоплува со двојно поголема глобална просечна стапка. Во Гренланд, просечните годишни температури на воздухот од 2007 до 2012 година биле за три степени потопли, во споредба со просекот од 1979 до 2000 година.

Истражувачите предупредуваат дека во иднина се веројатни уште поекстремни температури.

Повисоките температури се поврзани со промените во земјината покривка. Анализата на сателитски снимки со висока резолуција ги забележа овие промени во детали.

Мразот исчезнува, а него го заменуваат голи карпи и грмушки

Исчезнувањето на мразот било концентрирано околу рабовите на денешните глечери, но и на север и југозапад од Гренланд. Големи нивоа на загуба на мраз беа забележани и во локализирани области на запад, среден северозапад и југоисток.

Во текот на три децении, површината покриена со вегетација се зголеми за 87.475 квадратни километри, што е повеќе од двојно во текот на периодот на истражување.

Изразен раст на вегетацијата е забележан на југозапад, исток и североисток. Најголем пораст на густата мочуришна вегетација се случи во близина на Кангерлусуак на југозапад и во изолираните области на североисток.

Анализата покажа зголемување на вегетацијата долж северната географска широчина помеѓу 63 и 69 степени и намалување северно од тоа.

Воочени се знаци дека губењето на мразот предизвикува други реакции кои ќе доведат до дополнително губење на мразот и дополнително „зеленување“ на Гренланд, каде што мразот што се повлекува ги изложува карпите кои потоа се окупирани од тундра и на крајот грмушки.

Во исто време, водата ослободена од топењето на мразот ги поместува седиментот и тињата, што на крајот создава мочуришта.

Исчезнувањето на мразот предизвикува дополнително затоплување

Исчезнувањето на мразот влијае на површинските температури поради албедото, што е мерка за рефлексивноста на површината.

Снегот и мразот добро ја рефлектираат сончевата енергија што удира на површината на Земјата и поради тоа Земјата останува постудена. Како што мразот се повлекува, тој изложува карпести карпи кои апсорбираат повеќе сончева енергија, зголемувајќи ја температурата на површината.

Слично на тоа, како што се топи мразот, количината на вода во езерата се зголемува. Водата апсорбира повеќе сончева енергија од снегот и тоа исто така ја зголемува температурата на површината.

Емисија на гасови кои предизвикуваат ефект на стаклена градина

Анализата покажува дека мочуриштата се речиси четирикратно зголемени низ Гренланд, особено на исток и североисток. Мочуриштата се извор на емисии на метан.

Проширувањето на вегетацијата, особено во мочуриштата, укажува и го зголемува топењето на вечниот мраз, згуснувањето на активниот слој и со тоа емисијата на стакленички гасови претходно лоцирани во овие арктички почви.

Проширувањето на вегетацијата, заедно со повлекувањето на глечерите и ледените плочи, значително го менува движењето на седиментите и нитратите во крајбрежните води. Овие промени се критични, особено за домородните популации чии традиционални практики на лов се потпираат на стабилноста на овие чувствителни екосистеми, велат научниците.

Покрај тоа, исчезнувањето на ледената покривка на Гренланд значително придонесува за глобалното зголемување на нивото на морето, тренд кој поставува големи предизвици и сега и во иднина.