Медиумски формат во кој разговараме за актуелни новости и збиднувања.  Дискутираме со инспиративни луѓе и развиваме  мотивирачки животни приказни. 

Како да го разбудите мозокот?

Поткаст со Весна Илова Ташева – Неурофидбек терапевт

Play Video