Медиумски формат во кој разговараме за актуелни новости и збиднувања.  Дискутираме со инспиративни луѓе и развиваме  мотивирачки животни приказни. 

Животот помеѓу два света

Поткаст со Александар Илиев – поранешно воено лице

Play Video