Медиумски формат во кој разговараме за актуелни новости и збиднувања.  Дискутираме со инспиративни луѓе и развиваме  мотивирачки животни приказни. 

Животот зад фудбалската игра

Поткаст со Марио Врдољак и Марко Алчевски

Play Video