Медиумски формат во кој разговараме за актуелни новости и збиднувања.  Дискутираме со инспиративни луѓе и развиваме  мотивирачки животни приказни. 

Македонскиот гениј по природни науки

Поткаст со Димитар Џорлев

Play Video