Намалена маса на мозокот кај тинејџерите пушачи

„Пушењето е можеби најчестото однесување во светот кое предизвикува зависност и е водечка причина за смрт кај возрасните“, вели психологот Тревор Робинс од Универзитетот Кембриџ.

„Почетокот на навиката за пушење најверојатно ќе се случи во текот на адолесценцијата. Секој начин да се открие тој момент, за да можеме да интервенираме, може да помогне да се спасат милиони животи“.

Меѓународен тим предводен од научници ги спореди скенирањата на мозокот на повеќе од 800 луѓе, собрани од Обединетото Кралство, Германија, Франција и Ирска во различни периоди. Овие волонтери одговарале и на прашалници за личните карактеристики, пишува Science Alert.

Истражувачите потоа ги споредиле оние кои почнале да пушат до 14-годишна возраст со непушачи и го повториле тоа со истите пациенти на 19 и 23-годишна возраст.

Снимките покажаа дека оние кои почнале да пушат на 14-годишна возраст имале релативно помалку сива материја во левиот вентромедијален префронтален кортекс, дел од мозокот вклучен во регулација на емоциите, донесување одлуки и самоконтрола.

Сликите направени пет години подоцна покажаа дека спротивниот дел од истиот регион на мозокот исто така е намален кај пушачите наспроти непушачите. Оваа страна на вентромедијалниот префронтален кортекс е исто така поврзана со задоволство.

„Вентромедијалниот префронтален кортекс е клучна област за допамин, хемикалија за задоволство на мозокот“, објаснува психијатарот од Кембриџ, Барбара Сахакијан. „Покрај неговата улога во наградувачките искуства, долго време се веруваше дека допаминот влијае на самоконтролата“.

Резултатите од прашалникот може да сугерираат зошто.

„Двата прашалници ја истражуваат потрагата по возбудливи искуства, но тие мерат различни однесувања“, објаснува Робинс. „Скалата на чувствата се фокусира на пријатни искуства, додека прашалникот за барање новитети вклучува ставки како што се импулсивност и кршење правила“.

Пациентите чии одговори покажаа поголема склоност кон барање чувства имаат поголема веројатност да имаат намалена мозочна маса на десната страна на вентромедијалниот префронтален кортекс, додека поголемото барање новитети беше поврзано со помала сива материја на левата страна. Ова резултира со помали инхибиции и поголема подготвеност за преземање ризици, однесувања кои ја зголемуваат веројатноста за пушење кај тинејџерите.

„Потоа, пушачите доживуваат голема загуба на сива материја во десниот фронтален лобус, што е поврзано со однесувања кои ја зголемуваат употребата на супстанции“, вели Тјење Ѓа, биоинформатичар од Универзитетот во Фунда. „Тоа може да даде каузално објаснување за тоа како започнува пушењето кај младите луѓе и како се развива во зависност.

Друга подгрупа од испитуваната популација беа оние кои почнале да пушат пред 19-годишна возраст. Тие, исто така, имале помалку сива материја во левиот префронтален кортекс на 14-годишна возраст, но нивната десна страна била иста како и кај непушачите сè додека не почнале да пушат.

Така, намалената маса во левиот фронтален лобус може да биде наследен биомаркер за луѓето со тенденции за зависност.

„Обезбедувањето алтернативни награди, кои не се психоактивни, во почетокот на употребата на супстанцијата може да придонесе за одржување на зависноста“, сугерираат научниците.

Тие сакаат да видат дали нивните наоди се однесуваат на електронските цигари.

Една од пет смртни случаи кај возрасните Американци се припишува на пушењето. Да се знае кој е најзагрозен дури и пред да почне да пуши може да спаси живот.