Медиумски формат во кој разговараме за актуелни новости и збиднувања.  Дискутираме со инспиративни луѓе и развиваме  мотивирачки животни приказни. 

Новинарството во Србија и кај нас

Поткаст со Невена Глигориевиќ Бугарчиќ и Ана Суханеќ, новинари од Србија

Play Video