Медиумски формат во кој разговараме за актуелни новости и збиднувања.  Дискутираме со инспиративни луѓе и развиваме  мотивирачки животни приказни. 

Зошто да се учи во СОУ „Никола Карев"- Струмица

Поткаст со Софија Ѓоргиева, Иванка Стоилова, професори и Петар Наков и Димитар Стојковски, ученици

Play Video