Медиумски формат во кој разговараме за актуелни новости и збиднувања.  Дискутираме со инспиративни луѓе и развиваме  мотивирачки животни приказни. 

Зошто да се учи во „Димитар Влахов“ - Струмица

Поткаст со Зорица Паликарова Карадакова, Ванчо Ристов, Ангел Спасов и Зорица Петрова

Play Video