Како да се развие емпатија кај децата?

Емпатијата е способност да се разберат чувствата на другите, како и емоционална реакција на она што друго лице го чувствува или би требало да го почувствува. 

Постојат два главни типа на емпатија: когнитивна и емоционална. 

Когнитивната емпатија е способност да се разбере перспективата на друга личност и да се почувствува нивната болка. Овој тип на емпатија го доживувате кога ќе се потопите во искуството на друга личност без да ги изгубите сопствените чувства. Се нарекува и преземање улоги. 

 

Емоционалната емпатија е потпомогнато искуство на емоционалната состојба на друга личност. Тоа вклучува доживување емоционален одговор на некој настан или затоа што сочувствувате со личноста (реактивна емпатија) или затоа што се чувствувате слично на чувствата на другата личност (паралелна емпатија). Емоционалната емпатија е позната и како емоционален одговор. 

Зошто е важна емпатијата? 

Емпатичните деца имаат подобри социјални вештини и емоционална интелигенција. Децата кои имаат развиено социјално-емоционални вештини покажуваат помала агресија и подобро морално расудување. Тие исто така покажуваат поголема вина кога прават грешки и ги следат правилата дури и без надзор. Емпатичните деца се со поголема веројатност да им помогнат на оние кои се во неволја и имаат помала веројатност да учествуваат во малтретирање. 

Чувството на емпатија е важно и за возрасните во секојдневниот живот. Преземањето на перспективата на друга личност може да ја зголеми довербата и меѓучовечката блискост. Тие имаат тенденција да чувствуваат поголемо чувство на задоволство во нивните односи. 

Кога децата развиваат емпатија? 

Способноста да се имитираат емоциите или чувствата на другите ја формира основата за развој на емпатијата кај децата. Дури и на рана возраст од 18 часа, доенчињата можат да ги имитираат движењата на устата и лицето на возрасното лице со кое се соочуваат. 

Како да ги научиме на емпатија? 

Еден од најдобрите начини да ги научите децата на емпатија е да покажете емпатија преку сопственото дејствување. 

Емоционалното усогласување ви овозможува да сочувствувате и да ги разберете емоциите на вашето дете со намерно моделирање на однесувањето на вашето дете, и се разбира, соодветно. Имитирањето на дејствијата на вашето дете ги активира заедничките нервни системи кои ги поддржуваат постапките и емоциите на вашето дете. 

Една неодамнешна студија покажува дека мајките кои покажуваат емоционално усогласување со своите деца во првата година од животот имаат поголема веројатност да имаат деца кои се емпатични во детството и адолесценцијата. 

Можете да ја пренесете емоционалната компатибилност со користење на претерани и делумно имитативни изрази на лицето, говор на телото и невербални знаци кои одговараат на емоционалната состојба на детето. Кога вашето дете е вознемирено и плаче, можете да одговорите со „Ох, кутрото бебе“, користејќи изрази на лицето и тон на глас што пренесува блага вознемиреност, пренесува Parentingforbrain.