Медиумски формат во кој разговараме за актуелни новости и збиднувања.  Дискутираме со инспиративни луѓе и развиваме  мотивирачки животни приказни. 

Моторџиството како начин на живот

Поткаст со Миле Манасиев и Александар Котевски

Play Video