Биполарно растројство кај тинејџерите

Светскиот ден на двополитетот ја промовира свеста за ова однесување кај луѓето и има за цел да ја елиминира социјалната стигма, вообичаено поврзана со нарушувањето. Глобалното набљудување се фокусира на тоа како биполарното нарушување влијае на животот на многумина.

На денешниот ден кога светот го одбележува токму биполарното растројство ја контактиравме училишниот психолог Стојне Митева.

Според неа, првите симптоми на растројството доаѓаат со хормоналните промени, развојот на мозокот и тинејџерската драма ги прават релациите на расположението релативно чести кај адолесцентите.

Но, кај тинејџерите со биполарно растројство, проблемите со расположението се посериозни. Нивните нестабилни расположенија земаат сериозен пад врз нивното секојдневно функционирање. Тие можат да се борат да воспостават и да одржуваат здрави односи, да имаат тешко време да добијат образование или да имаат потешкотии да задржат работа.

Тинејџерите со биполарно се соочуваат со барем една манична епизода. Иако не е потребно за формална дијагноза, огромното мнозинство, исто така, ќе доживее големи депресивни епизоди во текот на нивниот живот.

Иако не е ретка состојба, биполарното растројство може да биде тешко за дијагностицирање поради различните симптоми. Постојат три главни симптоми кои можат да се појават кај лицата со биполарно растројство коишто се манија, хипоманија и депресија.

Надворешни фактори може да придонесат за развивање на некој тип на биполарно расројство меѓу кои:

  • Екстремен стрес
  • Трауматски искуства:
  • Физичка болест.

Секој од овие фактори може да влијае врз развојот на биполарно растројство. Меѓутоа, поверојатно е дека комбинацијата на фактори придонесува за развој на болеста.

 Училишните психолози, смета Митева дека можат да помогнат со план кој најдобро ќе го поддржи образованието на твојот тинејџер. Академските потреби на тинејџерот зависат од неговите симптоми и неговите академски проблеми.

Ако тој се бори академски, училиштето може да обезбеди услуги за да помогне да се осигура дека е способен да добие образование. Училиштето може да понуди нешто, како што е изменетиот распоред кое овозможува тинејџерот да го посетува советодавниот совет кога е потребно. Ние психолозите сме тие што треба да го охрабриме тинејџерот да учествува на состаноците за да разговара за тоа како училиштето може да го поддржи своето образование.

 До 65 проценти од возрасните со биполарно нарушување имале симптоми пред 18-годишна возраст.

Биполарниот почеток на детството е поврзан со посериозен тек на болеста во споредба со луѓето кои не почнуваат да ги почувствуваат симптомите до полнолетството.

Истражувачите не ја знаат точната причина за биполарно растројство. Веројатно постои и генетска компонента, како и фактори на животната средина.

Тинејџерка која има родител со биполарно растројство е девет пати поголема веројатност да се развие биполарен од тинејџер без фамилијарна историја на биполарно. Кога двата родители имаат биполарно растројство, ризикот е уште поголем.

Научниците сметаат дека нерамнотежата во невротрансмитери (исто така познати како хемиски гласници) во мозокот е вклучена во невробиологијата на биполарно растројство.