Медиумски формат во кој разговараме за актуелни новости и збиднувања.  Дискутираме со инспиративни луѓе и развиваме  мотивирачки животни приказни. 

Како е да се биде тренер во најодбојкарскиот град

Поткаст со Александар Митев и Атанас Милев

Play Video