Медиумски формат во кој разговараме за актуелни новости и збиднувања.  Дискутираме со инспиративни луѓе и развиваме  мотивирачки животни приказни. 

Култура и (не)култура
во Струмица

Поткаст со Анкица Бенинова и Јулија Милкова

Play Video