Медиумски формат во кој разговараме за актуелни новости и збиднувања.  Дискутираме со инспиративни луѓе и развиваме  мотивирачки животни приказни. 

Како едно хоби може да прерасне во животна професија

Поткаст со Јана Мицева

Play Video